ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ฝตช. ขอยกเลิกการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารทั้งหมด( เบอร์โทรศัพท์ 02-2980365-67, 02-2980077 และ 098-2589709 ) โดยสถานพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารกับ ฝตช. ผ่านช่องทางเบอร์โทรศัพท์ใหม่ ที่เบอร์ 080-0803251, 080-0804378, 02-1415043 ค่ะ/ครับ
Login
Username
Password